Ewa Lewszuk

Kancelaria Radcy Prawnego

U nas każdy Klient jest wyjątkowy

Kobiety po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego nierzadko doświadczają niesprawiedliwego traktowania ze strony pracodawcy. Nie są typowane do udziału w szkoleniach, dostają niższe premie, przydziela im się mniej ambitne zadania. Pracodawca, wychodząc z założenia, iż pracownica-matka mniej angażuje się w sprawy zawodowe, uważa ją za gorszego pracownika, w którego nie warto inwestować. Skrajną sytuacją jest wręczenie pracownicy wypowiedzenia w dniu powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. W tej sytuacji wiele młodych matek zadaje sobie pytanie o sens dalszej pracy i rozważa konieczność zmiany zatrudnienia czy też całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej. Tymczasem istniejące regulacje prawne przewidują szereg konsekwencji dla pracodawcy naruszającego zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Podstawowymi przepisami regulującymi zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest Kodeks Pracy (art. 183a-183e).

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem dyskryminacji w pracy zachęcamy do zapoznania się z wywiadami z radcą prawnym Ewą Lewszuk, która odpowiada na pytania dotyczące roszczeń dyskryminowanych pracowników, odpowiedzialności pracodawcy, molestowania.

Wywiad „Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu dyskryminacji”
http://rodzina-i-kariera.infor.pl/ekspert-radzi/porady/319753,Odpowiedzialnosc-pracodawcy-z-tytulu-dyskryminacji.html

Wywiad „Dyskryminacja kobiet - przykłady z orzecznictwa sądów”
http://rodzina-i-kariera.infor.pl/ekspert-radzi/porady/319571,2,Dyskryminacja-kobiet-przyklady-z-orzecznictwa-sadow.html

Wywiad „Dyskryminacja pracownicy – roszczenia”
http://rodzina-i-kariera.infor.pl/ekspert-radzi/porady/319747,Dyskryminacja-pracownicy-roszczenia.html

Wywiad „Molestowanie jako rodzaj dyskryminacji”
http://rodzina-i-kariera.infor.pl/ekspert-radzi/porady/319748,Molestowanie-jako-rodzaj-dyskryminacji.html